วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บ้านและสวน สไตล์ "My Perfect Garden"


แม้ว่าสภาพการอยู่อาศัยของคนเมืองในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายที่พักอาศัยร่วมกันระหว่างเครือญาติในบ้านหลังใหญ่มีบริเวณกว้าง กลายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมีสมาชิกน้อยคนและเลือกอยู่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีพื้นที่จำกัดมากขึ้นก็ตาม แต่หลายคนก็เลือกที่จะปลูกต้นไม้ในบริเวณที่มีอยู่เพียงไม่มากนัก เพื่อเพิ่มธรรมชาติและความสดชื่นให้บ้าน การจัดการกับพื้นที่ขนาดเล็กให้กลายเป็นสวนที่น่าใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักจัดสวน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้พรรณไม้ให้เหมาะสมก็ตาม
ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ที่กล่าวมา จึงเกิดเป็นโครงการร่วมกันระหว่างนิตยสารบ้านและสวนกับบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขันประกวดออกแบบจัดสวนในหัวข้อโครงการ Perfect Garden Design Vol.2 ภายใต้โจทย์ที่ว่า "My Perfect Garden" เพื่อเฟ้นหานักออกแบบสวนรุ่นใหม่มาแต่งสวนให้บ้านเพอร์เฟค สมบูรณ์แบบ ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดต่างมีการนำเสนอแนวคิดการจัดสวนที่แปลกแหวกแนวสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในงบประมาณและเวลาที่จำกัดให้สวยงามและสามารถใช้งานได้จริง
เราจึงนำภาพสวนที่ได้รับรางวัลประเภทเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นแบบสวนขนาดเล็กในงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับบ้านจัดสรรซึ่งมีขนาดเท่านี้ได้ไม่ยาก
ต้องขอขอบคุณ บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ที่เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาแสดงฝีไม้ลายมือ และขอขอบพระคุณ อาจารย์สาโรช โสภณางกูร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาปัตย์ 19 คุณพรเลิศ มกรมณี ผู้อำนวยการสายงานออกแบบ บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจาย์ ดร.อลิศรา  มีนะกนิษฐ จากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน และคุณสายสุนีย์ อดุลเศรษฐพงศ์ บรรณาธิการฝ่ายไม้ประดับและจัดสวน นิตยสารบ้านและสวน ที่สละเวลามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ รวมไปถึงคุณผู้อ่านทุกท่าน พร้อมแล้วไปพบกับไอเดียในสวนกันได้เลย

ลำดับที่ 1 My white room
 

 ออกแบบ - จัดสวน : คุณอิศรา แพงสี

 สถานที่ : โครงการมณีรินทร์ เลคแอนด์พาร์ค ติวานนท์-วงแหวน 

จากจุดเริ่มต้นที่ว่า สวนคือห้องอีกห้องหนึ่งของบ้าน ผู้ออกแบบจึงเนรมิตสวนให้กลายเป็นห้องสีขาวขนาดกะทัดรัด เน้นการใช้ฮาร์ดสเคป เพื่อลดภาระการดูแลต้นไม้ ขณะเดียวกันก็ใช้กระบะปลูกต้นไม้เป็นตัวสร้างขอบเขตของพื้นที่ ช่วยให้จัดการปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการ 
ในเรื่องของการใช้ต้นไม้ สามารถเลือกสีสันและตำแหน่งที่วางได้ดี แต่บางจุดอาจต้องปรับเปลี่ยนบ้างเช่น ผกากรอง หากเลือกใช้ชนิดที่ทอดเลื้อยก็จะช่วยให้พุ่มดูแน่นเต็มกระบะมากขึ้น ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆจัดวางได้เหมาะสมกับพื้นที่ ดูมีรายละเอียดเหมาะกับสวนขนาดเล็ก สำหรับบ่อน้ำแนะนำว่าควรทำระบบระบายน้ำออกเพิ่ม จะช่วยให้ดูแลทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

ประเภทประชาชนทั่วไป ลำดับที่ 1 My white room ออกแบบ-จัดสวน : คุณอิศรา แพงสี


 
  จุดนี้เป็นมุมปะทะสายตาจากที่จอดรถมองเข้ามาในสวน จึงตกแต่งให้ดูมีลูกเล่นโดยตีฉากระแนงไม้สีขาวเจาะช่องติดตั้งหน้าต่างที่ดัดแปลงเป็นชั้นวางต้นไม้ มีอ่างน้ำล้นรูปทรงกระทะสีดำดูทันสมัยและโรยกรวดทับบนพื้นเพื่อบังงานระบบ 

มุมด้านข้างตัวบ้านมองออกมายังพื้นที่นั่งเล่นซึ่งตีฉากไม้ระแนงสีขาวเหนือรั้วบ้านขึ้นมาเพื่อพรางสายตาจากภายนอก ตกแต่งให้ดูสวยงามด้วยกระถางสีขาวปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก สำหรับพื้นที่ข้างบ้านยังคงใช้พื้นสำเร็จรูปวางสลับสีเช่นเดียวกับหน้าบ้าน ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นที่แคบๆ แบบนี้ิ เพราะช่วยให้เข้าไปใช้งานได้ง่าย ลำดับที่ 2 Sequencing Space
 

ออกแบบ-จัดสวน : คุณกุลวรรธน์ ศรีกฤษณพล คุณณัฐรัฐ ปนุตติกร และคุณณัฐพงษ์ รักไทย 

สถานที่ : โครงการเพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ 

นำเส้นเฉียงเข้ามาใช้ในการออกแบบ ทั้งการปลูกต้นไม้ ทำบ่อน้ำ และการเว้นที่ว่างสนามหญ้า โดยด้านนอกปลูกต้นไม้ให้เกิดการบดบังกันและค่อยๆ เผยให้เห็นภาพสวนภายในทั้งหมดเมื่อเริ่มเดินเข้าไป
ความเห็นคณะกรรมการ 
ต้นไม้ในสวนโดยรวมดูอิ่มดี  แต่เลือกใช้สีและผิวสัมผัสที่ดูหลากหลายมากเกินไป น่าจะปรับต้นไม้ให้มีน้อยชนิดแต่ปลูกรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มากขึ้น นอกจากนี้ควรเพิ่มต้นไม้ใหญ่บริเวณมุมบ้านเพื่อช่วยบังเสาไฟฟ้าด้านนอก อีกจุดคือระแนงไม้ตรงฉากหลังของม้านั่ง หากขยายขนาดให้พอดีกับที่นั่งก็จะช่วยให้ดูสมดุลและรับกันได้พอดี

ลำดับที่ 2 Sequencing Space
 ออกแบบ-จัดสวน : คุณกุลวรรธน์ ศรีกฤษณพล คุณณัฐรัฐ ปนุตติกร และคุณณัฐพงษ์ รักไทย

ติดตั้งน้ำล้นในบ่อที่ก่อง่ายๆ เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมชิดมุมหนึ่งของบ้าน รอบขอบบ่อปลูกไม้คลุมดิน เพื่อพรางขอบซีเมนต์ที่ดูแข็งๆ
 
 
 
 

ลำดับที่ 3 Feeling by Step
 

ออกแบบ-จัดสวน : คุณกิตติภพ จงอารี และคุณปริชมน ศรีวิชัย

 สถานที่: โครงการเพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ 

ใช้การเล่นระดับพื้นสวนเป็นจุดเด่นในการสร้างมุมมองให้เกิดความน่าสนใจ โดยค่อยๆ ไล่ระดับพื้นสวนจากต่ำสุดคือสนามหญ้าขึ้นไปเป็นบ่อน้ำและซุ้มไม้เลื้อย เพื่อให้ภาพของสวนเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนระดับการมอง ไม่ว่าจะเป็นผิวน้ำ หรือไม้พุ่ม สร้างความแตกต่างของมุมมองในระนาบเดียวกันได้เป็นอย่างดี
ความเห็นคณะกรรมการ 
ขอชมว่าทำโครงสร้างซุ้มได้เรียบร้อย สามารถใช้งานในระยะยาวได้ดี อาจเปลี่ยนจากชมนาดซึ่งเป็นไม้เลื้อยโตค่อนข้างช้าเป็นต้นอื่นที่โตเร็ว เช่น สร้อยอินทนิล เพื่อให้คลุมเต็มซุ้มได้เร็วขึ้น ส่วนแนวทางเดินที่จะนำไปสู่ซุ้มปลูกไม้คลุมดินเบียดเข้ามามากไปนิด อาจขยายแนวทางเดินตรงนี้ให้กว้าง เพื่อช่วยให้เดินสบายขึ้น สิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมอีกอย่างคือ ควรปลูกต้นไม้ระดับสูงตรงมุมรั้วใกล้ซุ้มอีกต้น สำหรับแนวรั้วด้านหน้าเมื่อมองจากภายในบ้านออกมาเห็นกำแพงมากเกินไปจนดูแข็ง หากต้นเข็มที่ปลูกไว้โตขึ้นมาได้ระดับความสูงสักครึ่งหนึ่งของแนวรั้ว อาจช่วยให้ดูดีขึ้นได้  
 
ลำดับที่ 3 Feeling by Step
 ออกแบบ-จัดสวน : คุณกิตติภพ จงอารี และคุณปริชมน ศรีวิชัย
 
 
อีกฝั่งของซุ้มเล่นระดับของพื้นสวนเช่นกัน โดยปรับดินให้เป็นสองระดับเหมือนบันไดในสวน พื้นสาวนในด้านนี้จะสูงกว่าหน้าบ้าน 15 เซนติเมตร ต่อเนื่องไปยังด้านหลังปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดินตลอดแนวรั้วและชิดกับตัวบ้าน
 
 
 
 
 เรื่อง : "วรัปศร" 
 
ภาพ  : ปิยะวุฒิ, สิทธิศักดิ์